FysioCaro
Complete fysiotherapeutische zorg bij kanker

Vergoeding

 

De voorwaarden waaronder fysiotherapie vergoed wordt zijn de laatste jaren regelmatig veranderd. Vanaf 2018 geldt:
- Fysiotherapie wordt in een beperkt aantal gevallen vergoed vanuit de basisverzekering. Voor kanker geldt dit in de volgende situaties: 

  • Na verblijf in het ziekenhuis
  • Lymfoedeem
  • Littekenbehandeling
  • Weke delen tumoren

 

LET OP:
1. Vergoeding uit de basisverzekering gaat in na de 20e behandeling

  • Dit gaat ten koste van het eigen risico.
  • Er is een verwijzing nodig van de behandelend specialist

2. De eerste 20 behandelingen moet u dan zelf betalen, behalve als u een aanvullende verzekering heeft. Bij een aanvullende verzekering krijgt u een deel of alle 20 behandelingen vergoed. Kijk hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden door. Uw eigen risico wordt niet aangesproken bij behandelingen uit het aanvullende pakket.
3. Weet u niet zeker of u voor vergoeding van fysiotherapie in aanmerking komt? Informeer dan bij uw zorgverzekeraar en bespreek dit met de fysiotherapeut.
(bron: www.onconet.nu)